Warunki składowania

Aby w pełni wykorzystać właściwości produktu należy zastosować się do poniższych zaleceń.

SWIATŁO SŁONECZNE

Produkty wykonane z polietylenu są szczególnie wrażliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszą być one przechowywane – zwłaszcza latem – w miejscu, w którym produkt jest chroniony przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wytrzymałość folii PE wystawianych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a nie zawierających stabilizatorów UV może maleć, a po dłuższym okresie materiał może ulegać rozrywaniu.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Aby zapobiec uszkodzeniu, produkty foliowe muszą być transportowane i przechowywane z zachowaniem należytej ostrożności .

WILGOĆ

Folia polietylenowa posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknięcia powstania na folii zarodników mchu i pleśni należy przechowywać ją w suchym i chronionym miejscu, gdzie średnia wilgotność powietrza nie przekracza 60%. W przypadku folii nawijanej na tekturowe tuleje – mokry lub przesiąknięty rdzeń może się załamać, uniemożliwiając prawidłowe odwijanie produktu.

WPŁYW TEMPERATURY NA PRODUKTY ZAWIERAJĄCE DODATKI

Podczas zimy, lub gdy zewnętrzna temperatura spada poniżej 5°C, termokurczliwe kaptury, folie stretch oraz wszystkie inne produkty zawierające antystatyczne lub antypoślizgowe dodatki powinny być przechowywane – jeśli jest to możliwe – na linii produkcyjnej, w miejscu, gdzie temperatura otoczenia wynosi ponad +10°C przez co najmniej 48 godzin przed ich użyciem. Jeśli nie zostaną spełnione te warunki, mogą występować problemy z nagromadzaniem się ładunku statycznego, materiał może łatwo ulegać sklejaniu, pękać lub wykazywać tendencję do zrywania podczas użytkowania.