Polityka Jakości w Produkcji Folii w Firmie Fol-Poz

1. Wprowadzenie

Firma Fol-Poz jest wiodącym producentem folii, działającym na rynku od wielu lat. Nasza firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości folii polietylenowej (PE) wykorzystywanej w różnych sektorach przemysłu, takich jak pakowanie, budownictwo, rolnictwo i wiele innych. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz innowacyjnym rozwiązaniom technicznym, Fol-Poz dostarcza produkty, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Znaczenie jakości w branży produkcji folii

Jakość jest kluczowym czynnikiem sukcesu w branży produkcji folii. Wysokiej jakości folie są nie tylko bardziej wytrzymałe i funkcjonalne, ale także bezpieczne dla użytkowników i środowiska. Niska jakość produktów może prowadzić do wielu problemów, takich jak uszkodzenia towarów, reklamacje klientów oraz negatywny wpływ na reputację firmy. Dlatego też, w Fol-Poz kładziemy ogromny nacisk na każdy aspekt naszej produkcji, aby zapewnić, że nasze produkty są niezawodne, trwałe i spełniają oczekiwania naszych klientów.

Misja i cele jakościowe firmy

Misją Firmy Fol-Poz jest dostarczanie innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań foliowych, które spełniają i przewyższają oczekiwania naszych klientów. Aby osiągnąć ten cel, realizujemy szereg strategii jakościowych, które obejmują:

 • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych: Regularnie analizujemy i optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić ich efektywność i zgodność z najnowszymi standardami jakości.
 • Szkolenie i rozwój pracowników: Inwestujemy w rozwój umiejętności i kompetencji naszych pracowników poprzez programy szkoleniowe, aby zapewnić, że są oni dobrze przygotowani do wykonywania swoich zadań.
 • Kontrola jakości na każdym etapie produkcji: Wprowadziliśmy rygorystyczne procedury kontroli jakości na każdym etapie produkcji, od wyboru surowców po gotowy produkt.
 • Innowacje technologiczne: Stale poszukujemy nowych technologii i rozwiązań, które mogą poprawić jakość naszych produktów i procesów produkcyjnych.
 • Zrównoważony rozwój: Dążymy do minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko poprzez odpowiedzialne zarządzanie surowcami i odpadami.

 

Dzięki tym działaniom, Firma Fol-Poz zapewnia swoim klientom produkty najwyższej jakości, które są bezpieczne, niezawodne i dostosowane do ich potrzeb. Jakość jest dla nas nie tylko priorytetem, ale również fundamentem naszej działalności i kluczem do długoterminowego sukcesu.

2. Cele polityki jakości

Dostarczanie bezpiecznych i dopasowanych do potrzeb Klientów produktów

Jednym z kluczowych celów polityki jakości Firmy Fol-Poz jest dostarczanie produktów, które są nie tylko bezpieczne, ale również w pełni odpowiadają indywidualnym potrzebom naszych klientów. Wierzymy, że sukces naszej firmy zależy od zdolności do tworzenia rozwiązań foliowych, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Każdy etap produkcji, od wyboru surowców po finalne testy jakości, jest starannie nadzorowany, aby zapewnić, że nasze produkty są wolne od wad i spełniają wszystkie wymagania techniczne i użytkowe.

Wysoka terminowość zamówień

Terminowa realizacja zamówień jest kolejnym kluczowym celem naszej polityki jakości. Rozumiemy, jak ważne jest dla naszych klientów, aby otrzymywali zamówione produkty w ustalonym czasie. Dlatego w Fol-Poz wprowadziliśmy szereg procedur i systemów zarządzania produkcją, które umożliwiają nam monitorowanie i optymalizację procesów logistycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić terminową dostawę, minimalizując ryzyko opóźnień i zapewniając naszym klientom pewność i zaufanie do naszej firmy.

Fachowe wsparcie przedsprzedażowe

Fachowe wsparcie przedsprzedażowe jest integralną częścią naszej polityki jakości. Nasi specjaliści są zawsze gotowi do udzielenia fachowej pomocy i doradztwa w zakresie doboru odpowiednich produktów, optymalizacji procesów pakowania czy rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych. Współpracujemy z naszymi klientami na każdym etapie zamówienia, aby zapewnić, że wybierają oni najlepsze rozwiązania dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Dzięki temu, nasi klienci mogą być pewni, że otrzymują nie tylko produkt wysokiej jakości, ale także profesjonalne wsparcie i doradztwo.

Zadowolenie Klientów jako warunek sukcesu biznesowego

Zadowolenie klientów jest dla nas kluczowym wskaźnikiem sukcesu biznesowego. W Fol-Poz dokładamy wszelkich starań, aby każdy klient był w pełni zadowolony z naszych produktów i usług. Regularnie zbieramy i analizujemy opinie oraz sugestie naszych klientów, aby ciągle doskonalić nasze produkty i procesy. Wierzymy, że długoterminowe relacje zadowolonych klientów są fundamentem stabilności i rozwoju naszej firmy. Każdy dział i każdy pracownik w Fol-Poz jest zaangażowany w realizację tego celu, co przekłada się na wysoką jakość naszych produktów i satysfakcję naszych klientów.

3. Realizacja polityki jakości

3.1. Dostosowanie procedur produkcyjnych do GMP

Co to jest GMP (Good Manufacturing Practices)?

GMP (Good Manufacturing Practices), czyli Dobre Praktyki Produkcyjne, to zbiór zasad i procedur, które mają na celu zapewnienie, że produkty są wytwarzane i kontrolowane w sposób zgodny z najwyższymi standardami jakości. GMP obejmuje szeroki zakres działań, od zarządzania personelem i dokumentacją, przez kontrolę surowców, po monitorowanie i testowanie gotowych produktów. Celem GMP jest minimalizacja ryzyka wystąpienia jakichkolwiek błędów lub zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo produktów.

Znaczenie GMP w produkcji folii

W branży produkcji folii, zgodność z zasadami GMP jest kluczowa dla zapewnienia, że produkty są bezpieczne, zgodne z normami jakościowymi i spełniają wymagania klientów. Implementacja GMP pozwala na:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa produktów: Poprzez kontrolę procesów produkcyjnych, firma może zapewnić, że produkty są wolne od zanieczyszczeń i defektów.
 • Poprawę efektywności produkcji: GMP pomaga w optymalizacji procesów produkcyjnych, co prowadzi do redukcji odpadów i zwiększenia efektywności.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Klienci mają pewność, że produkty wytwarzane zgodnie z GMP są wysokiej jakości i bezpieczne w użyciu.
 • Spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych: GMP jest często wymogiem prawnym, a zgodność z tymi zasadami pozwala uniknąć problemów prawnych i regulacyjnych.
Jak firma dostosowuje swoje procedury do standardów GMP

Firma Fol-Poz stosuje się do zasad GMP poprzez szereg działań i procedur, które są wdrażane na każdym etapie produkcji folii:

 1. Szkolenie personelu:
  • Regularne szkolenia dla wszystkich pracowników dotyczące zasad GMP i ich znaczenia.
  • Programy szkoleniowe skupiające się na specyficznych aspektach produkcji i kontroli jakości.
 2. Kontrola surowców:
  • Wybór dostawców surowców na podstawie ich zgodności z GMP.
  • Regularne kontrole jakości surowców przed ich użyciem w procesie produkcyjnym.
 3. Monitorowanie procesów produkcyjnych:
  • Implementacja standardowych procedur operacyjnych (SOP) zgodnych z GMP.
  • Ustalanie i monitorowanie krytycznych punktów kontroli (CCP) w procesie produkcji.
  • Regularne audyty wewnętrzne w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych źródeł ryzyka.
 4. Zarządzanie dokumentacją:
  • Prowadzenie dokładnej dokumentacji wszystkich procesów produkcyjnych, kontroli jakości i działań naprawczych.
  • Systematyczna aktualizacja dokumentacji zgodnie z wymaganiami GMP.
 5. Kontrola gotowych produktów:
  • Przeprowadzanie rygorystycznych testów jakościowych i bezpieczeństwa na gotowych produktach.
  • Wdrażanie procedur kontroli partii produkcyjnych, aby zapewnić zgodność z normami jakościowymi.
 6. Ciągłe doskonalenie:
  • Regularne przeglądy procesów produkcyjnych i systemów zarządzania jakością.
  • Wdrażanie usprawnień na podstawie wyników audytów i feedbacku od klientów. 

 

Dzięki tym działaniom, Firma Fol-Poz jest w stanie utrzymać najwyższe standardy jakości, spełniać wymagania klientów i zapewniać bezpieczeństwo swoich produktów, co jest fundamentem naszej polityki jakości.

3.2. Ustalanie i monitoring krytycznych punktów kontroli

Definicja krytycznych punktów kontroli (Critical Control Points – CCP)

Krytyczne punkty kontroli (Critical Control Points – CCP) to specyficzne etapy w procesie produkcyjnym, na których można zastosować kontrolę, aby zapobiec, wyeliminować lub zredukować do akceptowalnego poziomu istotne zagrożenie dla jakości i bezpieczeństwa produktu. CCP są kluczowymi elementami systemu zarządzania jakością, które pozwalają na monitorowanie i kontrolowanie procesów w celu zapewnienia zgodności produktów z ustalonymi normami.

Procedury ustalania CCP w procesie produkcji folii

Ustalanie CCP w procesie produkcji folii w Firmie Fol-Poz obejmuje kilka kroków:

 1. Analiza zagrożeń:
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń na każdym etapie produkcji, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z jakością i bezpieczeństwem produktu.
  • Ocena ryzyka, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia oraz jego potencjalny wpływ na produkt.
 2. Identyfikacja punktów kontrolnych:
  • Na podstawie analizy zagrożeń identyfikowane są punkty kontrolne, w których można zastosować działania zapobiegawcze lub korygujące.
  • Określenie kryteriów, które muszą być spełnione, aby punkt kontrolny był uznany za krytyczny.
 3. Określenie krytycznych limitów:
  • Ustalenie krytycznych limitów dla każdego CCP, czyli wartości granicznych, które muszą być osiągnięte, aby zapewnić kontrolę nad zagrożeniem.
  • Limity te są często oparte na normach branżowych, regulacjach prawnych lub danych naukowych.
 4. Ustanowienie procedur monitorowania:
  • Określenie metod i częstotliwości monitorowania każdego CCP, aby zapewnić, że krytyczne limity są utrzymywane.
  • Przypisanie odpowiedzialności za monitorowanie CCP odpowiednim pracownikom.

Metody monitorowania i dokumentowania CCP

Monitoring i dokumentowanie CCP w Firmie Fol-Poz obejmuje:

 1. Regularne pomiary i obserwacje:
  • Wykonywanie regularnych pomiarów parametrów procesu, takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność itp.
  • Rejestrowanie wyników pomiarów w systemie zarządzania jakością.
 2. Automatyczne systemy kontroli:
  • Wykorzystanie zaawansowanych systemów kontroli, które automatycznie monitorują krytyczne parametry i alarmują o wszelkich odchyleniach od ustalonych limitów.
  • Integracja systemów automatycznej kontroli z centralnym systemem dokumentacji, aby zapewnić dokładność i aktualność danych.
 3. Procedury działania w przypadku odchyleń:
  • Ustalanie i wdrażanie procedur działania w przypadku, gdy wyniki monitorowania wskazują na przekroczenie krytycznych limitów.
  • Szybkie podejmowanie działań korygujących, aby przywrócić kontrolę nad procesem i zapobiec wpływowi na jakość produktu.
 4. Dokumentacja i raportowanie:
  • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji wszystkich działań związanych z monitorowaniem i kontrolą CCP.
  • Tworzenie regularnych raportów jakościowych, które są analizowane przez zespół zarządzania jakością w celu identyfikacji trendów i potencjalnych problemów.

Przykłady CCP w produkcji folii w Firmie Fol-Poz

Przykłady krytycznych punktów kontroli (CCP) w procesie produkcji folii w Firmie Fol-Poz mogą obejmować:

 1. Kontrola surowców:
  • Sprawdzenie jakości i certyfikacji granulatu PE przed jego wykorzystaniem w produkcji.
  • Kontrola wilgotności i czystości surowców, aby zapobiec zanieczyszczeniom i degradacji materiału.
 2. Ekstruzja folii:
  • Monitorowanie temperatury i ciśnienia w procesie ekstruzji, aby zapewnić odpowiednią konsystencję i jakość folii.
  • Kontrola grubości i wytrzymałości mechanicznej folii w czasie rzeczywistym.
 3. Chłodzenie i formowanie folii:
  • Ustalanie i monitorowanie temperatury chłodzenia, aby zapobiec powstawaniu wad strukturalnych.
  • Kontrola prędkości i naprężeń podczas formowania folii, aby zapewnić jednolitość produktu.
 4. Pakowanie i magazynowanie:
  • Kontrola warunków pakowania, aby zapobiec uszkodzeniom folii podczas transportu i przechowywania.
  • Monitorowanie wilgotności i temperatury w magazynach, aby zapewnić długoterminową stabilność i jakość produktu.

Poprzez systematyczne ustalanie i monitorowanie CCP, Firma Fol-Poz zapewnia, że wszystkie etapy produkcji folii są dokładnie kontrolowane, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa produktów.

3.3. Zaangażowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów

Znaczenie wykwalifikowanej kadry w procesie produkcji

Wykwalifikowana kadra specjalistów odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji folii, zapewniając, że każdy etap produkcji jest przeprowadzany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Specjaliści posiadają wiedzę techniczną i doświadczenie, które są niezbędne do identyfikacji i rozwiązywania potencjalnych problemów, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wdrażania innowacji technologicznych. Ich zaangażowanie i umiejętności są fundamentem, na którym opiera się polityka jakości Firmy Fol-Poz.

Proces rekrutacji i szkolenia specjalistów w Firmie Fol-Poz

Firma Fol-Poz stosuje rygorystyczny proces rekrutacji i szkolenia, aby zapewnić, że zatrudnieni specjaliści są dobrze przygotowani do realizacji naszych wysokich standardów jakościowych.

 1. Rekrutacja:
  • Kryteria wyboru: Kandydaci są wybierani na podstawie ich kwalifikacji, doświadczenia oraz umiejętności technicznych i interpersonalnych.
  • Proces selekcji: Obejmuje wieloetapowe rozmowy kwalifikacyjne, testy praktyczne oraz ocenę dopasowania do kultury organizacyjnej firmy.
 2. Szkolenia wstępne:
  • Programy orientacyjne: Nowi pracownicy przechodzą przez szczegółowe programy orientacyjne, które obejmują zapoznanie się z polityką jakości, procedurami produkcyjnymi oraz zasadami GMP.
  • Szkolenia techniczne: Nowi specjaliści są szkoleni w zakresie obsługi maszyn, kontroli jakości oraz bezpieczeństwa pracy.
 3. Ciągłe doskonalenie:
  • Regularne szkolenia: Pracownicy uczestniczą w regularnych szkoleniach, aby aktualizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych technologii i procedur.
  • Warsztaty i seminaria: Firma organizuje i wspiera udział pracowników w branżowych warsztatach, seminariach i konferencjach.

Rola specjalistów w zapewnianiu jakości produkcji

Specjaliści w Firmie Fol-Poz pełnią kluczowe funkcje w zapewnianiu jakości produkcji na każdym etapie procesu:

 1. Planowanie i zarządzanie produkcją:
  • Specjaliści odpowiadają za planowanie i koordynację działań produkcyjnych, aby zapewnić ich efektywność i zgodność z ustalonymi standardami jakości.
  • Monitorują i analizują wyniki produkcyjne, identyfikując obszary do poprawy i wdrażając odpowiednie usprawnienia.
 2. Kontrola jakości:
  • Przeprowadzają regularne kontrole jakości surowców, procesów produkcyjnych oraz gotowych produktów.
  • Odpowiadają za identyfikację i eliminację potencjalnych źródeł problemów jakościowych.
 3. Wdrażanie innowacji:
  • Specjaliści aktywnie uczestniczą w projektach badawczo-rozwojowych, wprowadzając nowe technologie i metody produkcji.
  • Pracują nad optymalizacją procesów i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość i efektywność produkcji.
 4. Szkolenie i mentoring:
  • Doświadczeni specjaliści pełnią rolę mentorów dla nowych pracowników, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Prowadzą wewnętrzne szkolenia i warsztaty, aby zapewnić ciągły rozwój umiejętności całego zespołu.

3.4. Stosowanie certyfikowanych i bezpiecznych granulatów PE

Wybór dostawców surowców: kryteria i procesy

Firma Fol-Poz przywiązuje ogromną wagę do wyboru dostawców surowców, kierując się ścisłymi kryteriami i procesami, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo swoich produktów.

 1. Kryteria wyboru dostawców:
  • Certyfikacja jakości: Dostawcy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty jakości, takie jak ISO 9001, które potwierdzają zgodność ich procesów produkcyjnych z międzynarodowymi standardami.
  • Reputacja i doświadczenie: Preferujemy dostawców z ugruntowaną pozycją na rynku, którzy mają udokumentowane doświadczenie i pozytywne referencje od innych klientów.
  • Stabilność dostaw: Dostawcy muszą być w stanie zapewnić regularne i terminowe dostawy surowców, aby nie zakłócać ciągłości produkcji w naszej firmie.
  • Zgodność z przepisami: Surowce muszą spełniać wszystkie obowiązujące przepisy prawne i regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 2. Procesy wyboru dostawców:
  • Ocena i audyt: Przeprowadzamy szczegółową ocenę i audyt potencjalnych dostawców, w tym wizyty w ich zakładach produkcyjnych, aby ocenić ich zdolności produkcyjne, systemy zarządzania jakością oraz zgodność z naszymi wymaganiami.
  • Testy surowców: Przed nawiązaniem współpracy, próbki surowców są poddawane testom w naszych laboratoriach, aby sprawdzić ich jakość, właściwości fizyczne i chemiczne oraz zgodność z wymaganiami technicznymi.
  • Umowy ramowe: Z wybranymi dostawcami zawieramy umowy ramowe, które określają warunki współpracy, w tym wymagania jakościowe, harmonogramy dostaw oraz procedury reklamacyjne.

Znaczenie certyfikacji granulatów PE

Certyfikacja granulatów PE ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że używane surowce są zgodne z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Certyfikaty, takie jak ISO, potwierdzają, że procesy produkcyjne dostawców są dobrze zorganizowane, kontrolowane i zgodne z międzynarodowymi normami. Certyfikowane granulaty PE:

 1. Zapewniają wysoką jakość: Certyfikacja potwierdza, że granulaty spełniają określone normy jakościowe, co przekłada się na lepsze właściwości fizyczne i mechaniczne gotowej folii.
 2. Gwarantują bezpieczeństwo: Certyfikowane surowce są wolne od szkodliwych substancji i zanieczyszczeń, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników końcowych.
 3. Spełniają wymogi regulacyjne: Certyfikacja zapewnia zgodność surowców z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami branżowymi.

Bezpieczeństwo i jakość używanych surowców

Firma Fol-Poz stosuje rygorystyczne procedury kontroli jakości i bezpieczeństwa używanych surowców, aby zapewnić, że końcowe produkty spełniają najwyższe standardy. Kluczowe działania obejmują:

 1. Regularne testy i analizy: Surowce są regularnie testowane pod kątem czystości, właściwości fizycznych i chemicznych oraz zgodności z wymaganiami technicznymi.
 2. Ścisła kontrola dostaw: Każda dostawa surowców jest dokładnie kontrolowana, aby upewnić się, że spełnia ustalone specyfikacje i normy jakościowe.
 3. Współpraca z laboratoriami zewnętrznymi: W razie potrzeby, przeprowadzamy dodatkowe testy i analizy w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, aby potwierdzić jakość i bezpieczeństwo surowców.

Korzyści wynikające z używania certyfikowanych granulatów PE

Stosowanie certyfikowanych granulatów PE przynosi szereg korzyści, które przekładają się na jakość produktów i satysfakcję klientów:

 1. Wyższa jakość produktów: Certyfikowane granulaty PE zapewniają lepszą jednorodność, wytrzymałość i trwałość folii, co jest kluczowe dla jej funkcjonalności i wydajności.
 2. Większe bezpieczeństwo: Granulaty wolne od szkodliwych substancji i zanieczyszczeń gwarantują bezpieczeństwo użytkowników końcowych i zgodność z przepisami.
 3. Zwiększone zaufanie klientów: Używanie certyfikowanych surowców buduje zaufanie klientów do marki i produktów firmy, co jest kluczowe dla długoterminowych relacji biznesowych.
 4. Lepsza efektywność produkcji: Wysokiej jakości surowce minimalizują ryzyko problemów produkcyjnych, takich jak wady materiałowe czy awarie maszyn, co przekłada się na wyższą efektywność i mniejsze koszty.
 5. Zrównoważony rozwój: Certyfikowane granulaty PE często pochodzą od dostawców, którzy stosują zrównoważone praktyki produkcyjne, co wspiera naszą strategię odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem.

Dzięki stosowaniu certyfikowanych i bezpiecznych granulatów PE, Firma Fol-Poz jest w stanie dostarczać produkty najwyższej jakości, które spełniają oczekiwania klientów i wymagania rynku, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

4. System zarządzania jakością

Struktura systemu zarządzania jakością w Firmie Fol-Poz

System zarządzania jakością w Firmie Fol-Poz jest starannie zaprojektowany i zorganizowany, aby zapewnić, że wszystkie aspekty produkcji folii spełniają najwyższe standardy jakości. 

Narzędzia i technologie wspierające zarządzanie jakością

Firma Fol-Poz wykorzystuje zaawansowane narzędzia i technologie, które wspierają zarządzanie jakością na każdym etapie produkcji:

 1. Laboratoria kontrolne:
  • Wyposażone w nowoczesne urządzenia pomiarowe i testowe, które umożliwiają dokładną analizę surowców i gotowych produktów.
 2. Automatyczne systemy kontroli jakości:
  • Wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak kamery przemysłowe, czujniki i oprogramowanie do analizy obrazu, aby zapewnić ciągłą kontrolę jakości w czasie rzeczywistym.

Procedury audytu i weryfikacji systemu jakości

Aby zapewnić skuteczność systemu zarządzania jakością, Firma Fol-Poz stosuje rygorystyczne procedury audytu i weryfikacji:

 1. Audyt wewnętrzny:
  • Przeprowadzany regularnie przez wewnętrzny zespół audytorów, aby ocenić zgodność procesów z wymaganiami jakościowymi i identyfikować obszary do poprawy.
 2. Audyt zewnętrzny:
  • Realizowany przez niezależne organizacje certyfikujące, które oceniają zgodność systemu zarządzania jakością z międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 9001.
 3. Analiza ryzyka:
  • Identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń dla jakości produktów oraz opracowanie planów działania w celu ich minimalizacji.
 4. Raportowanie i przeglądy zarządzania:
  • Regularne raportowanie wyników audytów i przeglądów zarządzania, które umożliwia ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością i podejmowanie decyzji dotyczących jego doskonalenia.

Dzięki solidnej strukturze systemu zarządzania jakością, zaawansowanym narzędziom i technologiom, rygorystycznym procedurom audytu oraz ciągłemu doskonaleniu procesów, Firma Fol-Poz jest w stanie dostarczać produkty najwyższej jakości, spełniające oczekiwania klientów i wymagania rynku.

5. Klient w Centrum Uwag

Strategia obsługi klienta

Firma Fol-Poz przywiązuje ogromną wagę do satysfakcji swoich klientów, stawiając ich w centrum uwagi. Nasza strategia obsługi klienta obejmuje:

 1. Indywidualne podejście:
  • Każdy klient jest traktowany indywidualnie, z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb i oczekiwań.
  • Dedykowani menedżerowie klientów zapewniają spersonalizowaną obsługę i doradztwo.
 2. Proaktywna komunikacja:
  • Regularne kontaktowanie się z klientami, aby omówić ich potrzeby, zbierać opinie i informować o nowych produktach oraz usługach.
  • Szybka reakcja na zapytania i problemy klientów, zapewniając terminową i skuteczną pomoc.
 3. Kompleksowe wsparcie techniczne:
  • Zespół wykwalifikowanych specjalistów technicznych dostępnych, aby doradzać i pomagać klientom w optymalizacji procesów produkcyjnych z użyciem naszych produktów.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów dla klientów w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności.
 4. Zintegrowane rozwiązania:
  • Oferowanie kompleksowych rozwiązań, które obejmują nie tylko dostawę wysokiej jakości folii, ale także wsparcie logistyczne, doradztwo techniczne i serwis posprzedażowy.

Mechanizmy zbierania opinii i feedbacku od klientów

Zbieranie opinii i feedbacku od klientów jest kluczowym elementem naszej strategii doskonalenia. Stosujemy różne mechanizmy, aby skutecznie zbierać i analizować opinie klientów:

 1. Spotkania i rozmowy bezpośrednie:
  • Organizowanie regularnych spotkań z kluczowymi klientami, aby omówić ich potrzeby i zebrane feedbacki.
  • Bezpośrednie rozmowy telefoniczne i wizyty u klientów, aby lepiej zrozumieć ich oczekiwania i doświadczenia.
 2. Portale online i media społecznościowe:
  • Wykorzystanie portali online i mediów społecznościowych do zbierania opinii klientów oraz monitorowania ich zadowolenia.
  • Aktywne angażowanie się w dyskusje i reagowanie na komentarze oraz recenzje.
 3. Systemy CRM (Customer Relationship Management):
  • Wykorzystanie zaawansowanych systemów CRM do gromadzenia, analizowania i zarządzania danymi dotyczącymi klientów i ich feedbacku.
  • Monitorowanie interakcji z klientami w celu identyfikacji trendów i wzorców.

Działania podejmowane w odpowiedzi na feedback klientów

W Fol-Poz traktujemy feedback klientów jako cenne źródło informacji, które pomaga nam doskonalić nasze produkty i usługi. Oto, jak reagujemy na opinie klientów:

 1. Analiza i ocena feedbacku:
  • Dokładna analiza zebranych opinii w celu zidentyfikowania głównych obszarów do poprawy.
  • Priorytetyzacja działań na podstawie krytyczności zgłoszonych problemów i potrzeb klientów.
 2. Wdrażanie usprawnień:
  • Wprowadzanie niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych, logistycznych i obsługi klienta na podstawie feedbacku.
  • Aktualizacja procedur wewnętrznych i szkolenie pracowników, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.
 3. Komunikacja z klientami:
  • Informowanie klientów o podjętych działaniach w odpowiedzi na ich feedback, aby pokazać, że ich opinie są brane pod uwagę.
  • Zapewnienie klientom informacji zwrotnych na temat postępów w realizacji zgłaszanych przez nich sugestii.

 

Skupienie się na kliencie i jego potrzebach jest fundamentem sukcesu Firmy Fol-Poz. Dzięki zaangażowaniu w zbieranie i analizę opinii klientów oraz podejmowaniu konkretnych działań w odpowiedzi na ich feedback, firma nieustannie podnosi jakość swoich produktów i usług, budując trwałe i satysfakcjonujące relacje z klientami.

40 lat

Ponad 40 lat doświadczenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych

100%

Firma rodzinna z w pełni Polskim kapitałem

3

Folie hdpe o grubości nawet 3 mikron

5

Pięć hal produkcyjnych i magazych zamknięty z niepylącą posadzką