ŚRODOWISKO

Czysta jakość

FOL-POZ POLSKA dba o bezpieczeństwo Klientów oraz o środowisko naturalne. Koncentrujemy się na budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, poszanowaniu praw człowieka i uczciwości biznesowej.

  • Nasze folie są wolne od BPA oraz ftalanów
  • Dbamy o efektywność energetyczną procesów wykorzystując technologie minimalizujące obciążenia środowiskowe
  • Właściwa selekcja odpadów folii PE oraz tektury opakowaniowej umożliwia ich 100% odzysk
  • Odpady poprodukcyjne przetwarzane są w odrębnych procesach technologicznych umożliwiających ich ponowne wykorzystanie

Produkowane folie spełniają wymagania określone w rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU (RoHS)
  • Rozporządzenie Komisji UE 2020/1245
  • Rozporządzenie REACh (WE) nr 1907/2006
Popieramy i zachęcamy do wielokrotnego użytku produktów foliowych. Staramy się, aby to, co produkujemy było trwałe, przez co stanowiło jak najmniejsze obciążenie środowiskowe.

Wytwarzane folie PE nadają się w 100% do recyklingu. Dedykowane linie technologiczne przetwarzają recyklaty, z których produkujemy np.: ochronne folie malarskie i budowlane, foliowe kaptury paletowe i wiele innych.

Dbamy o niską emisyjność energetyczną oraz środowiskową. Wykorzystywane w produkcji folii polietylenowych technologie pomagają nam minimalizować niekorzystny wpływ na otoczenie.

Opieramy się na strategii zrównoważonego rozwoju. Z korzyścią dla naszych Klientów inwestujemy w nowe technologie i udoskonalamy nasze produkty przy równoczesnym minimalizowaniu śladu ekologicznego.