RECYKLAT – BIODEGRADACJA

RECYKLAT - BIODEGRADACJA - BIOKOMPONENT

Stopień przyjazności dla środowiska naturalnego folii z tworzywa polietylenowego będzie się różnił w zależności od jego składu chemicznego. Folie PE obejmują zakres od tych, które nadają się do recyklingu po biodegradowalne folie wytwarzane przy udziale biokomponentów:

RECYKLAT PE

Folie wyprodukowane z tworzywa, które już zostało poddane wcześniejszej obróbce. Dzięki skomplikowanemu procesowi segregacji i czyszczenia takie towrzywo może zostać ponownie wykorzystane i przetworzone na użyteczne produkty.

Ze względu na swoje właściwości, folie z regranulatów PE nie nadaja się do kontaktu z żywnością.

Recyklaty polietylenowe dzielą się na trzy kategorie:

  • Regranulaty poprodukcyjne – pochodzące z poprodukcyjnych procesów technologicznych. To najczystsze regranulaty o właściwościach bardzo zbliżonych do oryginalnej folii.
  • Regranulaty półtransparentne o wybarwieniu „słomkowym” – regranulaty słomkowe o średniej przeźroczystości charakteryzują się dobrą elastycznością i stosunkiem cena/jakość.
  • Regranulaty w kol. czarnym wynikowym – to czarno/szare recyklaty, z których najczęściej produkowane są grube ochronne folie budowlane, worki do gruzu lub foliowe płachty izolacyjne. Posiadają wyczuwalny zapach.

BIODEGRADACJA 

termin ten oznacza możliwość uzyskania przez wyprodukowane opakowanie foliowe całkowitego rozkładu biologicznego. W sprzyjających warunkach mikrobiologicznych, folie wytwarzane przy użyciu BIOKOMPONENTÓW mogą ulec naturalnej, całkowitej degradacji i rozpadu do poziomu dwutlenku węgla i wody.

Przykładem niech będą BIOPLASTIKI wytwarzane na bazie kukurydzianej skrobi, będące prawie neutralne pod względem emisji CO2.

Dowiedz się więcej na temat folii z regranulatów PE Sprawdź więcej informacji na temat Regranulatów