Czym są recyklaty PE?

Recyklaty wykorzystywane do produkcji folii polietylenowej są to tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, określane jako rLDPE (Recycled Low-Density Polythene) lub rHDPE .

Tworzywo polietylenowe ma tę właściwość, że może być wielokrotnie poddane recyklingowi na szeroką skalę. Dzięki temu folie i opakowania foliowe zyskują drugie życie znacznie zmniejszając ilość generowanych odpadów.

Na czym polega odzysk tworzyw sztucznych?

Odpady z tworzyw sztucznych są zbierane, selekcjonowane, oczyszczane i rozdrabniane na małe kawałki. Następnie są one przetapiane i ponownie przetwarzane na granulat polietylenowy.

Jakie korzyści środowiskowe powoduje wykorzystywanie recyklatów?

Stosowanie recyklowanych tworzyw sztucznych przynosi wiele korzyści. Tworzywa te są mniej marnotrawne niż nowe tworzywa sztuczne. Wykorzystanie recyklatu zmniejsza ilość produkowanych i zbieranych odpadów, dzięki czemu jest nie tylko korzystniejsze dla środowiska, ponieważ generuje mniej odpadów na wysypiskach i w źródłach wody, ale także zmniejsza emisję dwutlenku węgla, co ma dodatkowy, pozytywny wpływ na środowisko.

Czy tworzywa „z odzysku” mają wady/ograniczenia?

Podczas każdego procesu recyklingu materiały mogą zacząć tracić swoją jakość, dlatego też przyjęło się dzielić recyklaty na te o wysokiej i niskiej jakości. Ponadto w zależności od sposobu wykorzystania, nie wszystkie tworzywa sztuczne można poddać recyklingowi.

Ile razy można poddać recyklingowi tworzywo LDPE / HDPE?

Tworzywo polietylenowe jest materiałem obiegowym, tzn. że po użyciu może być ponownie poddane recyklingowi. Recyklaty PE można bezpiecznie poddawać recyklingowi około 7-9 razy.

Czy regranulaty PE ulegają biodegradacji?

Nie, tworzywo polietylenowe nie ulega biodegradacji. Opakowania biodegradowalne ulegają naturalnemu rozkładowi na nietoksyczne substancje składowe po umieszczeniu ich na kompostowniku.

Jaka jest różnica między opakowaniami z recyklatów folii PE, a innymi opakowaniami ekologicznymi?

Istnieje wiele różnych rodzajów opakowań ekologicznych, takich jak opakowania nadające się do recyklingu czy opakowania biodegradowalne. Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu lub pochodzące z recyklingu, to aby można je było uznać za nadające się w 100% do ponownego przetworzenia, muszą one być „tworzywem jednomateriałowym”, a nie mieszaniną różnych tworzyw sztucznych. Z tego powodu bardzo ważnym aspektem jest właściwa segregacja i selekcja odpadów poprodukcyjnych oraz poużytkowych już od początkowych etapów procesu ich przetwarzania.